Mirotech Projects

Contacto consultoria ISO mmmprojectes

Blog Piensa en Lean

1. TITULARITAT
www.mirotechsl.com és un domini en internet de titularitat de MIROTECH PROJECTS, S.L., d’ara endavant MIROTECH, amb domicili a l’Avinguda Onze de Setembre, 4, 08750 Molins de Rei amb NIF B66186602. Correu electrònic: info@mirotechsl.com.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del domini www.mirotechsl.com, així com els elements continguts en aquest lloc web (a títol enunciatiu: imatges, documents o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són de la titularitat de MIROTECH o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar en el disc dur aquests elements sempre i quan sigui per fer un ús privat dels mateixos. Queda, per tant, expressament prohibida la seva utilització amb fins comercials i la seva distribució, així com la modificació, alteració o manipulació d’aquests elements.

3. RESPONSABILITAT I GARANTIA
MIROTECH no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del domini, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MIROTECH es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el domini www.mirotechsl.com, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es facilitin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.
4. ENLLAÇOS I COOKIES
No es pot establir cap enllaç al domini www.mirotechsl.com, o part d’aquest lloc web, sense el previ consentiment per escrit de MIROTECH.

En el cas que el domini www.mirotechsl.com contingui hipervincles amb altres llocs web no gestionats per MIROTECH que manifesta no exercir cap control sobre els mateixos, ni ser responsable del seu contingut, oferint-se únicament a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos. MIROTECH podrà utilitzar cookies per personalitzar la navegació de l’usuari, però sense que proporcionin referències que permetin deduir les seves dades personals. En cas que l’usuari no desitgi rebre “cookies” durant la navegació, haurà de desactivar l’opció corresponent del seu navegador, de tal manera que impedeixi la instal·lació de “cookies” en el seu ordinador.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre MIROTECH i l’usuari del domini www.mirotechsl.com es regirà per la legislació espanyola vigent i, per a qualsevol litigi derivat de la seva existència o contingut, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Sant Feliu de Llobregat.