CONSULTORIA I CERTIFICACIÓ ENS

Esquema Nacional de Seguretat

Projectes integrals de gestió del ENS

ENS, SEGURETAT I GESTIÓ

​Consultoria i certificació ENS ens permet implantar L’Esquema Nacional de Seguretat que és una llei espanyola que té per objecte establir la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics a l’àmbit d’aquesta Llei i està constituït pels principis bàsics i requisits mínims que garanteixin adequadament la seguretat de la informació tractada. Així doncs, estableix una sèrie de mesures que garanteixen la seguretat dels sistemes, la informació, les comunicacions i els serveis electrònics.

L’Esquema Nacional de Seguretat ens permet establir la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics i està constituït per principis bàsics i requisits mínims que permetin una protecció adequada dels sistemes d’informació, serveis i informació.

L’ENS està inspirat en la ISO 27001, per la qual cosa la seva estructura i aplicació respon al model de Cicle PDCA de millora contínua, incloent l’anàlisi dels riscos i implantació de controls de seguretat.

Per empreses del sector privat, aquest esquema permet accedir a licitacions i concursos públics per a donar servei a l’administració.

Compromis mirotech

Compromís

Els seus objectius son els nostres objectius. Estem al seu costat fins el final.

Acompanyament Mirotech

Acompanyament

L’acompanyem tot el camí, facilitant cadascun del passos.

Resultats Mirotech

Resultats

Ens esforcem per obtenir els resultats esperats, sempre al seu costat.