CONSULTORIA I CERTIFICACIÓ ISO 27001

Gestió de la seguretat de la informació

Projectes integrals de gestió de la ciberseguretat

ISO 27001, CIBERSEGURETAT I GESTIÓ

La Consultoria i certificació ISO 27001 són el mitjà més eficaç de minimitzar els riscos. Ens permetrà assegurar que s’identifiquen i valoren els processos de negoci i/o de TI, els actius i els seus riscos i l’impacte d’aquests en la organització.

Una correcta gestió de la seguretat de la seguretat de la informació permet:

  • Garantir la confidencialitat, assegurant que només els que estiguin autoritzats puguin accedir a la informació,
  • Garantit la integritat, assegurant que la informació i els seus mètodes de procés són exactes i complets.
  • Garantir la disponibilitat, assegurant que els usuaris autoritzats tenen accés a la informació i als seus actius associats quan ho requereixin.

Un sistema de gestió de la seguretat segons ISO 27001 genera confiança i bona imatge enfront a clients i proveïdors, per met la conscienciació del personal propi i així assegurar la protecció dels seus sistemes i la seva informació.

Compromis mirotech

Compromís

Els seus objectius son els nostres objectius. Estem al seu costat fins el final.

Acompanyament Mirotech

Acompanyament

L’acompanyem tot el camí, facilitant cadascun del passos.

Resultats Mirotech

Resultats

Ens esforcem per obtenir els resultats esperats, sempre al seu costat.