CONSULTORIA I CERTIFICACIÓ ISO 45001

Gestió de la seguretat de la seguretat i salud en el treball

Projectes integrals de gestió de la prevenció de riscos

ISO 45001, PREVENCIÓ DE RISCOS I GESTIÓ

La consultoria i certificació ISO 45001 representa una oportunitat real per integrar la gestió de la Seguretat i la Salud en els processos generals i estratègics de l’empresa.

Atesa la necessitat d’estandarditzar i millorar la gestió de la Seguretat i la Salud usant una norma com ISO 45001, aquesta resulta una eina imprescindible per a tot tipus d’empreses amb voluntat de millora contínua, independentment de la mida, el tipus i el sector, per a la gestió de la prevenció de riscos amb un clar objectiu de reduir accidents, augmentar l’eficiència dels recursos i minimitzar les incidències de les situacions d’emergències i baixes laborals.

La consultoria i certificació ISO 45001 ens aporta tota una sèrie de beneficis, com poden ser:

  • Disminució de l’índex d’incidents i accidents relacionats amb el treball.
  • Eliminació de perills o reducció dels riscos relacionats amb la SST.
  • Millora continua en la gestió de la SST.
  • Demostració del compromís en la responsabilitat corporativa.
  • Preservació de la reputació de la marca.
  • Motivació i compromís dels empleats.
  • Assegurar un acompliment adequat de la normativa vigent.
Compromis mirotech

Compromís

Els seus objectius son els nostres objectius. Estem al seu costat fins el final.

Acompanyament Mirotech

Acompanyament

L’acompanyem tot el camí, facilitant cadascun del passos.

Resultats Mirotech

Resultats

Ens esforcem per obtenir els resultats esperats, sempre al seu costat.