Certificació i consultoria ISO 9001

Gestió de la qualitat

Projectes integrals de gestió de la qualitat

ISO 9001, QUALITAT I GESTIÓ

Consultoria i certificació ISO 9001, la norma de qualitat més utilitzada, fonamental en les relacions client/proveïdor nacionals i internacionals. Tant per petites, mitjanes o grans empreses demostra la seva importància, especialment per les PIMES ja que permet demostrar la seva capacitat per complir les necessitats dels seus clients.

ISO 9001 no només s’aplica a empreses industrials, la norma ha anat evolucionant en flexibilitat i adaptació fins a arribar a ser un model per a tots tipus de necessitats, aplicant-se a tot tipus de sectors d’activitat  i empreses, independentment de la seva grandària i complexitat,

En aquest moment, la norma té un nombre reduït de requisits que podríem  definir com a burocràtics i per contra es potencia l’enfocament cap a la gestió i desenvolupant un concepte molt més ampli del que podem considerar qualitat. S’introdueixen conceptes estratègics i de gestió de riscos. A més, té una estructura comuna a altres normes de gestió, cosa que facilitat la seva integració.

Compromis mirotech

Compromís

Els seus objectius son els nostres objectius. Estem al seu costat fins el final.

Acompanyament Mirotech

Acompanyament

L’acompanyem tot el camí, facilitant cadascun del passos.

Resultats Mirotech

Resultats

Ens esforcem per obtenir els resultats esperats, sempre al seu costat.