Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Titular: Mirotech Projects, S.L.
CIF: B66186602
Dir. postal: Avinguda Onze de Setembre, 4. 08750, Molins de Rei
Correu electrònic: info@mirotechsl.com
 

1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web situada en la URL www.mirotechsl.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats per MIROTECH PROJECTS, S.L.
 

2. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES.

Les dades sol·licitades en els formularis de la Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten o no es faciliten correctament no podran atendre’s les finalitats, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.
 

3. AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ MIROTECH PROJECTS, S.L. LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per MIROTECH PROJECTS, S.L. conforme a les següents finalitats:

• Gestionar, tramitar i donar resposta a peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
• Avaluar la candidatura en els processos de selecció de personal, quan l’Usuari remeti el seu Currículum Vitae a través del formulari “Contacte”. Les dades de l’Usuari seran conservades amb aquesta finalitat fins que aquest s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 

4. QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ MIROTECH PROJECTS, S.L.?

MIROTECH PROJECTS, S.L. tractarà les següents categories de dades de l’Usuari:

• Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
• Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.
• Dades de detalls d’ocupació.
• Dades acadèmiques i professionals.
 

5. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de MIROTECH PROJECTS, S.L. està basat en el consentiment que se li sol·licita i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.
 

6. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
 

7. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:

• Garanteix que les dades que facilita a MIROTECH PROJECTS, S.L. són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
• Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a MIROTECH PROJECTS, S.L. o a tercers.
 

8. XARXES SOCIALS

Els perfils en xarxes socials que disposi MIROTECH PROJECTS, S.L. no suposaran un tractament de dades més enllà del que la pròpia xarxa social permeti per a perfils corporatius. MIROTECH PROJECTS, S.L. podrà utilitzar aquests perfils per informar als usuaris de cada xarxa social subscrits al perfil de l’empresa sobre les seves activitats, esdeveniments, seminaris, ofertes, promocions o novetats en els seus productes o serveis, així com compartir informació d’interès sobre les temàtiques habituals de l’empresa. MIROTECH PROJECTS, S.L. no extraurà cap tipus de dada directament de la xarxa social.
 

9. EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a MIROTECH PROJECTS, S.L. amb la Referencia “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic info@mirotechsl.com adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

• Revocar els consentiments atorgats.
• Accés. Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.
• Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, no actualitzada o inexacta.
• Supressió. Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
• Oposició. Pot oposar-se al tractament de la seva informació personal basat en interès legítim.
• Limitació del tractament. Obtenir de MIROTECH PROJECTS, S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
• Portabilitat de les seves dades. Dret al fet que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable
• Reclamació. També té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que MIROTECH PROJECTS, S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
 

10. MESURES DE SEGURETAT

MIROTECH PROJECTS, S.L. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el previst en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats.