CONSULTORIA I CERTIFICACIÓ ISO 14001

Gestió del medi ambient

Projectes integrals de gestió de la gestió ambiental

ISO 14001, MEDI AMBIENT I GESTIÓ

A mesura que passa el temps, totes les organitzacions han de complir un nombre més gran de normes i requisits ambientals imposats per l’Administració i els clients. En aquest sentit, la consultoria i certificació en ISO 14001 aportat eines per integrar el medi ambient dins la gestió de l’empresa.

Un Sistema de Gestió Ambiental segons ISO 14001 ajuda de sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen en les activitats de l’empresa, promou la protecció ambiental, la conscienciació i la prevenció de la contaminació.

La implantació d’un sistema de gestió ambiental ens permet posicionar l’empresa com a socialment responsable, diferenciar-nos respecte la competència i millora la imatge enfront els clients i la societat.

Respecte els avantatges ambientals i econòmics, permetrà optimitzar la gestió de recursos i residus amb la conseqüent reducció de costos de gestió, reduirà els impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat i els riscos associats, reducció de primes d’assegurances, eliminar barreres a l’exportació, reduir el risc de denúncies i sancions i accedir subvencions

Compromis mirotech

Compromís

Els seus objectius son els nostres objectius. Estem al seu costat fins el final.

Acompanyament Mirotech

Acompanyament

L’acompanyem tot el camí, facilitant cadascun del passos.

Resultats Mirotech

Resultats

Ens esforcem per obtenir els resultats esperats, sempre al seu costat.